RENTEO: YLEISET KUMPPANIEHDOT

1. YLEISTIETOJA

1.1 Nämä ehdot on tehty "RENTEO" -yhtiön ja henkilöiden välillä, jotka haluavat vuokrata THEAULT-ajoneuvonsa yksityisille tai ammattimaisille käyttäjille RENTEO-sovelluksen tai verkkosivuston kautta (jäljempänä "Sovellus").
RENTEO:n tarjoaman Sovelluksen tarkoituksena on yhdistää käyttäjät kumppaneihin, jotka tarjoavat THEAULT-ajoneuvon vuokrauspalvelua hevoskuljetuksia varten. Koska RENTEO:n toiminta rajoittuu käyttäjien ja kumppaneiden yhdistämiseen, RENTEO:ta ei missään tapauksessa voida pitää vuokrauspalveluja tarjoavana tahona, vaan ainoastaan kumppani katsotaan ajoneuvon vuokraajan osapuoleksi Sovelluksen vuokrauspalvelussa.

1.2 Nämä yleiset ehdot pyrkivät sekä määrittelemään kumppanin Sovelluksen käyttöehdot että kumppanuusehdot kumppanin ja RENTEO:n välillä. Kumppanin vahvistaessa rekisteröitymisensä Sovellukseen hän vahvistaa täyden ja ehdottoman hyväksyntänsä näille ehdoille sekä halunsa tehdä THEAULT-ajoneuvo saataville vuokralle Sovelluksessa; osoittaa RENTEO:lle tehtäväksi yhdistää hänet käyttäjiin, jotka haluavat käyttää palvelua ja solmia kyseisen palvelusopimuksen hänen puolestaan.
RENTEO:n käyttäjien kanssa tekemä sopimus katsotaan ja sitä hallitaan RENTEO:N YLEISTEN KÄYTTÖEHTOJEN mukaisesti, jotka voi tarkastaa osoitteessa http://www.renteo.fr/fr/conditions-generales-utilisation.html.
Kumppani vakuuttaa täten perehtyneensä näihin ehtoihin ja hyväksyvänsä ne ehdottomasti kokonaisuudessaan.
Näillä ehdoilla peruutetaan ja korvataan kaikki aiemmin voimassa olleet ehdot. RENTEO varaa mahdollisuuden mukauttaa, muuttaa tai päivittää näitä yleisiä käyttöehtoja milloin tahansa. Kaikissa tapauksissa sovellettavat yleiset ehdot ovat ne, jotka ovat voimassa Sovelluksen käyttöhetkellä.
Sovelluksen käyttö edellyttää, että kumppani hyväksyy täysin ja ehdottomasti tässä esitetyt säännöt ja edellä mainitut yleiset käyttöehdot, poislukien kaikki muut asiakirjat, kuten esitteet, kaupalliset luettelot ja RENTEO:n toimittamat palvelukuvaukset, jotka ovat tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin.
Näiden yleisten ehtojen määräyksiä ei saa muuttaa vastakkaisilla määräyksillä ilman osapuolten nimenomaista kirjallista suostumusta.
Se seikka, että joku osapuoli voi valita olla käyttämättä jotakin näistä ehdoista tietyllä hetkellä, ei saa tulkita siten, että hän luopuu oikeudestaan tehdä niin myöhemmin. Yleisten ehtojen koostumuksen peruuttaminen ei vaikuta yleisten ehtojen kokonaisvoimassaoloon.

2. SOVELLUKSEN ASENNUS, OMISTAJA-KUMPPANIN REKISTERÖINTI JA RENTEO:N KUMPPANUUSEHDOT

2.1 Sovelluksen käyttämiseksi kumppanin on yhdistettävä verkkosivustoon tai ladattava sovellus älypuhelimelle/tabletille.
Älypuhelimen/tabletin sovelluksen asentaa kumppani yhdistämällä laitteensa sovelluskauppaan (esim. Apple Store Applen laitteille tai Google Play Android-laitteille).
Älypuhelimen/tabletin sovellus ja kaikki sen sisältämät palvelut ovat optimaalisesti käytettävissä vain laitteissa, jotka käyttävät seuraavia käyttöjärjestelmiä: Android-versiot 5.0 ja uudemmat - iOS-versio 9.X, iPhone 7 ja uudemmat sekä Windows-puhelin

2.2 Kumppanin ja ajoneuvon rekisteröinti. Päästäkseen käsiksi RENTEO:n tarjoamiin palveluihin, jotka yhdistävät hänet käyttäjiin, kumppanin on rekisteröidyttävä Sovellukseen.
Tätä varten hän sitoutuu täyttämään rekisteröintilomakkeen ja antamaan tarpeelliset, täydelliset ja tarkat tiedot.
Kumppanin on annettava seuraavat tiedot ja/tai toimitettava seuraavat asiat:
- Tunnistus: yrityksen nimi, kaupparekisterin (RCS) rekisterinumero tai sukunimi ja etunimi, jos hän toimii yksityishenkilönä, mukanaan henkilöllisyystodistuksensa;
- Liiketoimintatoiminnan tapauksessa toiminnan nimi ja tyyppi;
- Rekisteröidyn toimiston tai vakituisen asuinpaikan osoite;
- Matkapuhelinnumero;
- Sähköpostiosoite;
- Pankkitiedot;
- Vastuuhenkilö;
- Ajoneuvon täydelliset ominaisuudet optioineen (sisältyvä kilometrimäärä)
- Ajoneuvon sijainti
- Kopio heidän lyhytaikaisia vuokrauksia koskevasta vakuutussopimuksesta
- Kopio heidän henkilöllisyystodistuksestaan. Jos asiakas on yritys, sen laillisen edustajan henkilöllisyystodistus.
- Kaikkien palvelun osa-alueiden yksikköhinnat (sisältäen arvonlisäveron): hinta per kilometri, aikaan perustuva hinta jne.;
- Vuokraajan tarjoamien lisäpalveluiden hinnat (sisältäen arvonlisäveron);
- Kiinteähintaiset palvelut tarjoavan vuokraajan hinnat (sisältäen arvonlisäveron);
- Ehdotetut vakuutusvaihtoehdot ja kaikkien kattavuuteen liittyvät tiedot, vakuutuksen poissulkemiset, omavastuiden yksityiskohdat ja niiden luovutusarvo;
- Mahdolliset vuokralaisen kustantamat kulut;
- Ehdot, joita sovelletaan, jos ajoneuvo palautetaan myöhässä suunnitellusta palautusajasta/päivämäärästä;
- Talletuksen määrä; ehdot, joilla se maksetaan ja palautetaan; ehdot, joilla talletuksen maksaminen jätetään suorittamatta;
- Varauksen ehdot, mahdollinen ennakkomaksu vuokramaksuista ja yleiset maksu- ja maksutavat;
- Ehdot koskien ajokortin ikää tai ajokortin voimassaoloaikaa;
- Muut sitoumukset, jotka vuokraaja sitoutuu tekemään liittyen ylläpitoon, huoltoon, korjauksiin, avustukseen ja ajoneuvon korvaamiseen tapauksen tai onnettomuuden sattuessa, lisäksi mahdolliset sopimusoikeudelliset vastuunrajoitukset;
- Tarvittaessa muut palvelun tarjoamiseen liittyvät ehdot.
Virheiden välttämiseksi kumppanin tulee varmistaa sähköpostiosoitteensa voimassaolo ja antaa tarkkoja tietoja. Kumppanin on myös mahdollista syöttää lisätietoja halutessaan, mukaan lukien ajoneuvon valokuvat.
Kaikissa tapauksissa kumppani katsotaan vastuulliseksi ja vastuulliseksi rekisteröintilomakkeeseensa kirjattujen tietojen osalta. Virhetapauksessa RENTEO:ta ei voida pitää syyllisenä, jos kumppanin rekisteröintiä ei ole tallennettu.
Hänen on ilmoitettava RENTEO:lle välittömästi kaikista tähän tietoon vaikuttavista muutoksista, erityisesti ajoneuvosta tai sen tilanteesta aiheutuvista muutoksista.
Kaikissa tapauksissa jos kumppanin tilanne muuttuu siten, että se heikentää hänen vuokrauspalvelunsa materiaalisia ehtoja ja/tai laatua ja/tai estää häntä noudattamasta RENTEO:n rekisteröinti- ja kumppanuusehtoja (tämän artiklan 2.2 ja 2.3 mukaisesti), RENTEO varaa oikeuden irtisanoa tämän sopimuksen.
Kumppani sitoutuu olemaan luomatta tai käyttämättä muita tilejä kuin alun perin luotu tili, joko omalla henkilöllisyydellään tai jonkun muun henkilöllisyydellä.

2.3 Kumppanuusehdot
Vahvistaessaan rekisteröitymisensä kumppani vahvistaa, että hän täyttää ja noudattaa RENTEO:n määrittämiä kumppanuusehtoja ja:
- Hänellä on kyky tehdä tämä sopimus; mikään taloudellinen, sääntelyyn liittyvä tai sopimuksellinen tekijä ei estä häntä tekemästä tätä sopimusta ja hän voi panna sen täytäntöön noudattaen kaikkia siinä olevia ehtoja ja määräyksiä;
- Hänellä on ajoneuvon omistajan kyky ja tarvittaessa hän on rekisteröity asianmukaisesti kaupparekisteriin tässä ominaisuudessa;
- Tarjottava vuokrausajoneuvo on täydellisessä kunnossa ja huollossa ja se täyttää RENTEO:n kriteerit
RENTEO:lla tai sitä asianmukaisesti valtuutetulla henkilöllä on mahdollisuus tarkistaa kumppanin tiedot ja lausumat kaikin käytettävissä olevin keinoin ja tulla tarkastamaan häntä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta varmistaakseen, että kumppani noudattaa kumppanuusehtoja.
Kumppanille ilmoitetaan ja hän on täysin tietoinen siitä, että RENTEO ei aiheuta mitään vastuuta vääristä tai virheellisistä tiedoista. Kaikissa tapauksissa kumppani on yksin vastuussa käyttäjille aiheutuneista tappioista näistä tiedoista johtuen. Tässä tapauksessa RENTEO:lla on mahdollisuus poistaa hänen kumppanitilinsä ja vaatia korvausta kumppanin aiheuttamasta vahingosta.

3. YHTEYDENOTTO JA SOVELLUKSEN KÄYTTÖ - KUMPPANIN KAUPPIAAN HENKILÖKOHTAINEN ALUE - ILMOITUKSIEN VERKKOJULKAISU

Kun kumppani on asianmukaisesti rekisteröitynyt, hän voi kirjautua Sovellukseen syöttämällä sähköpostinsa ja salasanansa sille varattuihin kenttiin.
Kumppani on vastuussa ja vastuussa kirjautumisnimensä ja salasanansa tallentamisesta ja varmistamisesta. Hän kantaa näin ollen vastuun kaikista puutteista tässä erityisessä kohdassa ja erityisesti hänen on vastattava kaikista taloudellisista seurauksista, jotka aiheutuvat kyseisten koodien käytöstä, ellei hän pysty osoittamaan sekä vastuuttomuuttaan että RENTEO:n tuottamuksellista toimintaa.
Kumppanin rekisteröityminen mahdollistaa hänen pääsyn henkilökohtaiseen alueeseensa, joka on varattu hänelle ja joka antaa hänelle pääsyn erilaisiin tietoihin ja velvoittaa hänet täyttämään pakolliset varauskentät.
Tämä henkilökohtainen sivu mahdollistaa hänelle tarvittavien tietojen ilmoittamisen haluamalleen vuokraukselle, erityisesti:
- Ajoneuvon ominaisuudet,
- Vuokrahinta,
- Mahdolliset optiot,
- Noutopaikka,
- Käytettävät peruutusehdot, valitsemalla yhden kolmesta mahdollisuudesta, kuten yleisissä käyttöehdoissa on näytetty.
- Tulevat varaukset, jotka käyttäjät ovat tehneet hänen kanssaan Sovelluksen kautta.
- Varauksen historia
- Maksut, jotka on suoritettu tai maksamatta
- Hänen pankkitietonsa, jos hän haluaa.

4. VUOKRAN HALLINTA - VUOKRASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS

Muut kuin seuraavat määräykset ja ellei osapuolten erikseen niin sovi, vuokrauksen ehdot, joita käyttäjä noudattaa vuokratessaan ajoneuvon kumppanilta, määräytyvät RENTEO:n yleisten käyttöehtojen mukaisesti.
Jokainen vuokraus luo vuokrasopimuksen alustan kautta kumppanin ja käyttäjän välille, ja kumppani suostuu siihen, että käyttäjä allekirjoittaa sopimuksen ajoneuvon noutohetkellä. Tämä asiakirja mahdollistaa ajoneuvon tarkastuksen ja inventoinnin ennen noutoa ja sen palautushetkellä.

5. VUOKRAUSHINTA JA KÄYTTÄJÄN MAKSU - OMISTAJA-KUMPPANIN MAKSU JA RENTEO:N PROVISIOMAKSU

Kumppani antaa RENTEO:lle tehtäväksi vuokrauspalvelusopimuksen tekemisen, laskuttaa käyttäjiä ja kerää maksut omalla nimellään, mutta kumppanin puolesta. RENTEO käyttää omistettua markkinapaikan maksuratkaisua, MANGOPAY:ta, joka mahdollistaa maksujen vastaanottamisen käyttäjiltä, kumppanien varojen hallinnoinnin ja niiden automaattisen siirron heidän pankkitileilleen sekä RENTEO:n provision maksun.

5.1 Vuokrahinta ja käyttäjän maksu
Kumppanin RENTEO:n kautta tarjoaman vuokrauspalvelun hinnat ovat voimassa käyttäjän tehdessä varauksen Sovelluksen kautta. Tämä hinta määritetään henkilökohtaisesti omistajan toimesta, ottaen huomioon RENTEO-alustan erilaiset palkkion osatekijät.
Hinnat näytetään arvonlisäverollisina Sovelluksessa, ja ne maksetaan käteisellä käyttäjän toimesta ainoastaan pankkikortilla.
Kyseisten summien veloitus tapahtuu yleisten käyttöehtojen mukaisesti.
Käyttäjän maksama palvelun hinta kerätään RENTEO:n toimesta sen rahoituspalvelukumppanin MANGOPAY:n verkkosivuston kautta.

5.2 Maksut kumppanille hänen palveluistaan
Kumppani saa maksun vuokrauksesta, sen jälkeen kun on vähennetty RENTEO-alustan erilaiset palkkion osatekijät (MANGOPAY ja RENTEO:n palvelut), MANGOPAY:n verkkosivustolla sijaitsevalle virtuaaliselle lompakolleen. Hänen MANGOPAY-tilinsä hyvitetään, kun vuokraus katsotaan lopullisesti suoritetuksi ilman riitautusta tai oikeudenkäyntiä käyttäjän kanssa, ja joka tapauksessa 72 tunnin kuluttua ajoneuvon palautuksesta. Omistaja-kumppanille ilmoitetaan, että jokainen rahoitustransaktio euroalueen ja SEPA-alueen ulkopuolella (summien siirto hänen MANGOPAY-tililtään toiseen pankkiin) laskutetaan RENTEO:lta MANGOPAY:lle 2,5 euron hinnalla. Näin ollen RENTEO voi laskuttaa kumppania MANGOPAY-tilin veloituskuluista.
Tämän summan osuus, joka vastaa mahdollisesti RENTEO:n käyttäjille maksamia summia kumppanin laiminlyönneistä, vähennetään tästä summasta.
Kumppanille ilmoitetaan, että useiden päivien ajan voi kulua sen päivämäärän ja My transfers -osiossa näytetyn siirron saapumisen välillä.

5.3 RENTEO:n provision maksu
Kumppani maksaa RENTEO:n osallistumisesta ja Sovelluksen hallinnasta provisiona, joka vastaa 15% käyttäjän maksamasta hinnasta jokaisesta varatusta vuokrasta, sisältäen MANGOPAY:n palvelut. Tähän summaan sisältyvät kaikki käyttäjän maksamat summat (sakot ajoneuvon palauttamisesta myöhässä jne.).

5.4 Laskutusoikeus
Liittyessään kumppanina RENTEO:n verkkosivustoon kumppani myöntää RENTEO:lle oikeuden laskuttaa hänen suorittamistaan vuokrauspalveluista hänen nimellään ja hänen puolestaan. Toimijana omistaja säilyttää täyden vastuun ja vastuunsa laskutukseen liittyvistä velvollisuuksistaan ja sen seurauksista arvonlisäveroon liittyen toimiessaan ammatissaan. Täten hän suostuu maksamaan verohallitukselle laskuissa mainitun veron, jotka on annettu hänen nimellään ja hänen puolestaan.
Omistajalla on kolmen päivän aika reklamoida hänen nimellään ja hänen puolestaan annettujen laskujen sisältöä vastaan.
Kumppanille ilmoitetaan lisäksi siitä, että toimiessaan yksityishenkilönä vastaanotetut summat voidaan katsoa liiketoiminnan tuloiksi, ja ne on ilmoitettava tätä vastaavasti veroviranomaisille.
Kumppani kantaa yksin vastuun ja vastuun kaikista velvollisuuksista ilmoitusten ja verotuksen osalta.

6. VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Muut kuin seuraavat määräykset, ellei osapuolten erityisesti niin sovi, RENTEO:n, kumppanin ja käyttäjän velvollisuudet ja vastuut säädetään RENTEO:n yleisten käyttöehtojen 8. artiklassa.

6.1 RENTEO:n velvollisuudet ja vastuut
6.1.1 RENTEO sitoutuu suorittamaan sille annetun tehtävän yhdistääkseen käyttäjät ja kumppanit. RENTEO listaa kumppanin Sovelluksessa ja tekee hänelle alueen saataville, jossa kuvataan hänen ajoneuvoaan ja palveluitaan. Kumppani näkyy automaattisesti käyttäjien hakutuloksissa riippuen hänen läheisyydestään kiinnostuksen kohteeseen tai käyttäjän syöttämästä osoitteesta kyseiseen hakuun. RENTEO takaa kumppanille listausmenetelmien puolueettomuuden ja geograafisen läheisyyden kriteerin olevan ainoa listauskriteeri.
RENTEO pidättää oikeuden muuttaa Sovelluksen ominaisuuksia teknisten kehitysten mukaisesti. Se säilyttää täyden vapauden tehdä mahdollisia päivityksiä ja päivittää ominaisuuksia ja toimintoja, joita sen ohjelmisto tarjoaa ilmoittamatta siitä etukäteen kumppanille, edellyttäen, että tämä ei heikennä palvelua eikä aiheuta tietojen tai toimintojen menetystä.
Sovelluksen tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi RENTEO pidättää oikeuden keskeyttää pääsyn siihen. Keskeytys poistetaan suoritetun palvelun noudattamisen tarkistuksen jälkeen. RENTEO sitoutuu varmistamaan turvallisuustason, joka on yhteensopiva alan teknisten standardien kanssa. IT-tietoturvallisuuteen liittyvän huolellisuusvelvollisuuden vuoksi RENTEO ei voi kuitenkaan taata, ettei kolmas osapuoli (henkilö tai virus jne.) aiheuta muutoksia, tunkeutumisia, muutoksia tai palvelun saatavuuden estymistä.
RENTEO:n sitoumukset ovat huolellisuusvelvollisuuden mukaisia velvollisuuksia. Se ei osallistu kumppanin kaupallisiin valintoihin, eikä siten voi taata tämän kumppanuuden vaikutusta kumppanin myyntiin. Kumppania muistutetaan siitä, ettei RENTEO:a voida missään tapauksessa pitää vastuullisena kumppanin vuokrapalvelun puutteellisesta suorittamisesta tai osittaisesta tai täydellisestä laiminlyönnistä sekä laajemmin hänen toimistaan tai veloistaan käyttäjiä ja kolmansia osapuolia kohtaan.
RENTEO:a ei voida pitää vastuullisena vahingoista, olivatpa ne väliaikaisia tai pysyviä, tai menetyksistä, mukaan lukien ne, jotka aiheutuvat Sovelluksen käytöstä tai selaamisesta. RENTEO ei osallistu mihinkään kumppanin ja minkä tahansa elektronisten viestintävälineiden välisten kiistojen ratkaisuun. RENTEO ei näin ollen ota vastuuta tietojen siirrosta (Internetin yli). Samoin RENTEO ei ole vastuussa tai vastuussa seurauksista, jotka johtuvat kolmansien osapuolten toimittamien liitäntälaitteiden (laitteiston tai ohjelmiston) tietoturvahaavoittuvuuksista, joita kumppanit ja käyttäjät käyttävät.
Yleisesti ottaen RENTEO:a ei voida pitää vastuullisena sen valvonnan ulkopuolisista tekijöistä ja mahdollisista kumppaneiden ja käyttäjien teknisiin ympäristöihin, erityisesti matkapuhelimiin tai muihin Sovelluksen käyttöön käytettyihin laitteisiin kohdistuvista menetyksistä tai vahingoista.
6.1.2 Valitukset RENTEO:n välimiespalveluihin liittyvistä poikkeamista tai epäkohdista on tehtävä kirjallisesti viiden (5) päivän kuluessa palvelujen suorittamisesta. On kumppanin vastuulla toimittaa todisteita huomatuista epäkohdista tai poikkeamista. Kumppanin on annettava RENTEO:lle mahdollisuus havaita nämä virheet tai poikkeamat.
6.1.3 Jos RENTEO todetaan vastuulliseksi sen tekemän virheen seurauksena, korjaus koskee vain niitä suoria, henkilökohtaisia ja varmoja tappioita, joita kumppani on kärsinyt, nimenomaisesti poissuljeten korvauksen epäsuorista, aineettomista ja välillisistä tappioista tai vahingoista, kuten taloudellisista menetyksistä, maineen menetyksestä jne. RENTEO:n näissä mainituissa olosuhteissa maksettavien vahingonkorvausten määrä rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään (...) euroon tapausta kohden, mikä vastaa RENTEO:n vakuutusturvaa.

6.2 Kumppanin velvollisuudet ja vastuut
Kumppani sitoutuu suorittamaan vuokrapalvelun sopimuksen mukaisesti, joka on tehty käyttäjän kanssa RENTEO:n välityksellä Sovelluksessa (joka muodostuu käyttöehdoista) ja noudattaen näitä yleisiä kumppanuusehtoja.
6.2.a/ Ajoneuvo
Kumppani sitoutuu tarjoamaan vuokralle "THEAULT"-ajoneuvon, jonka omistaja hänen tulee olla tai vuokralainen, jolla on mahdollisuus alivuokrata, ja jonka on oltava alle viisi vuotta vanha, täydellisessä kunnossa ja vakuutettu lyhytaikaisen vuokrauksen riskeistä ilman kuljettajaa. Ajoneuvon on oltava RENTEO:n tunnistamien vuokra-ajoneuvojen valintakriteerien mukainen, eli alle viisi vuotta vanha ja alle 150 000 kilometrin ajettu. Vuokralaiset voivat tarjota yhdistelmän vuokrattavaksi, johon kuuluu "THEAULT"-ajoneuvo ja toisen valmistajan hevoskuljetuslaatikko, mutta vain, jos "THEAULT"-ajoneuvo täyttää vuokra-ajoneuvoille asetetut vaatimukset.
RENTEO toimittaa kumppanille RENTEO-logot kiinnitettäviksi hänen ajoneuvoonsa.
Kumppani vastaa kaikista tämän ajoneuvon kustannuksista ja erityisesti vakuutuskustannuksista.
Hän suostuu myös ilmoittamaan RENTEO:lle, kun hän saa tietää mahdollisesta ajoneuvon ostajasta.
6.2.b/ Vuokrausehdot
Kumppani suostuu noudattamaan sovellettavia lainsäädännöllisiä ja sääntelyyn liittyviä määräyksiä, erityisesti niitä, jotka koskevat hintojen mainontaa ajoneuvovuokrausalalla. Jokaisessa ilmoituksessa hänen on toimitettava yleiset ehtonsa ja erityistä vuokratietoa, ja erityisesti (ilman että tämä luettelo on millään tavalla tyhjentävä):
- Yrityksen nimi, sen osoite ja SIREN-numero tai täydelliset yhteystietonsa
- Yksikköhinnat (sisältäen ALV:n) kaikista palvelun osa-alueista: hinta kilometriä kohden, aikaan perustuva hinta jne.;
- Vuokraajan tarjoamat lisäpalvelut hintoineen (sisältäen ALV:n);
- Kiinteähintaiset tarjotut palvelut hintoineen (sisältäen ALV:n);
- Vuokrausvaihtoehdot vakuutushintoineen ja kaikkien kattavien vakuutusten osalta yksityiskohtineen, omavastuun, omavastuun ja niiden lunastusarvon yksityiskohdilla;
- Vuokralaisen kustannuksella olevat kulut, tarvittaessa;
- Ehdot tapauksessa, että ajoneuvo palautetaan sovitun palautusajan tai -päivän jälkeen;
- Talletuksen määrä; ehdot, joilla se maksetaan ja palautetaan; ehdot, joilla talletuksen maksu vapautetaan;
- Varausehdot, mahdollinen vuokran ennakkoon maksettava summa ja yleiset maksuehdot ja -menetelmät;
- Ehdot koskien ajokortin ikää tai kuinka kauan kuljettaja on omistanut sen;
- Mahdolliset velvoitteet, jotka vuokraaja sitoutuu noudattamaan liittyen ajoneuvon ylläpitoon, huoltoon, korjauksiin, avustamiseen ja ajoneuvon korvaamiseen tapauksessa, jossa sattuu vahinko tai onnettomuus, lisäksi mahdolliset sopimusvastuun rajoitukset;
- Tarvittaessa muut palvelun tarjoamiseen liittyvät ehdot.
Kumppani sitoutuu noudattamaan häneen sovellettavia verkkosivuston yleisiä käyttöehtoja. Näiden ehtojen esimerkki annetaan hänelle tänään. Kaikki yleisten käyttöehtojen ja verkkosivuston muutokset ilmoitetaan hänelle mahdollisimman pian ja ne on otettava välittömästi käyttöön vastaanoton yhteydessä.

Hän suostuu siten olemaan läsnä käyttäjän varaamina vuokrausaikoina (15 minuutin toleranssia sovelletaan) ja noudattamaan vuokrausehtoja RENTEO:n verkkosivuston yleisten käyttöehtojen mukaisesti.
Kumppani vastaa yksin yrityksensä tai toimintansa toiminnasta ja noudattaa hänelle sovellettavia sääntöjä.
Näin ollen kumppanin on hankittava kaikki tarvittavat vakuutukset ja erityisesti vastuuvakuutus, joka kattaa hänen ammatillisen vastuunsa kaikista toimista, jotka johtuvat hänen yrityksensä tai toimintansa suorittamisesta.
Jos kumppani käyttää paikannusjärjestelmää, hänen on ilmoitettava tästä käyttäjille. Hänen on myös varmistettava, että hän noudattaa täysimääräisesti Loi Informatique et Libertés -lain, numero 78-17 (ranskalainen tietosuojalaki) 6. tammikuuta 1978, määräyksiä, erityisesti sen ilmoituksen kattamasta tarkoituksesta ja tietojen säilytysajasta koskien tällaista skenaariota.
6.3 Force majeure.
Osapuoli ei voi pitää toista osapuolta vastuullisena, ja sen velvollisuudet keskeytetään, jos force majeure -tapahtuma sattuu. Termi "force majeure" tarkoittaa mitä tahansa tapahtumaa, joka tekee velvoitteen täyttämisen mahdottomaksi tai selvästi vaikeammaksi ennakoimattoman, välttämättömän tai ulkoisen luonteensa vuoksi, ja nämä kolme kriteeriä ovat vaihtoehtoisia, kuten sodat, mellakat, tulipalot, tulvat, kokonaiset tai osittaiset lakot, liikenteen ja muiden kuljetusverkkojen pysähtyminen, energiatoimitusten keskeytykset (sähkö, kaasu, öljy, bensiini jne.), viestintä- ja tietoliikenneverkkojen tukkeutuminen, sääntelyn muutokset, viivästykset tai epäonnistumiset ulkopuolisten kumppaneiden, kuten toimittajien tai aliurakoitsijoiden työssä, sekä kaikki muut tapahtumat, joita laki tai oikeuskäytäntö pitää force majeure -tapauksina. Tällaisessa tapauksessa sopimus keskeytetään välittömästi tapahtuman keston ajaksi, eivätkä osapuolet ole vastuussa velvoitteiden täyttämättä jättämisestä (tai viivästymisestä).

7. YHTEISTYÖ – RIIPPUMATTOMUUS – KILPAILUKIELTOSOPIMUS

7.1 RENTEO:n velvoitteet voidaan täyttää vain tiiviissä yhteistyössä Kumppanin kanssa ja tämän antamien tietojen perusteella. Kumppani sitoutuu tekemään kaikkensa helpottaakseen saatavuuttaan RENTEO:lle ja käyttäjille mahdollistaen RENTEO:lle tehtävänsä toteuttamisen parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

7.2 Osapuolet täyttävät sopimuksen itsenäisesti ja hoitavat ja vastaavat henkilökohtaisesti kaikista toimintaansa liittyvistä velvoitteista ja formaliteeteista, mukaan lukien hallinnolliset, sosiaaliset ja verotukselliset velvoitteet ja formaliteetit.

7.3 Tämän sopimuksen voimassa ollessa Kumppani sitoutuu olemaan tarjoamatta ajoneuvon vuokrauspalveluita Sovelluksen ulkopuolella.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Yleisten käyttöehtojen 11.2 artiklan mukaisesti RENTEO kerää ja käsittelee käyttäjien ja kumppaneiden henkilötietoja, kun vuokrauksia tehdään Sovelluksen kautta, ja näiden käsittelemiseksi käyttäjien ja kumppaneiden kanssa sekä oman liiketoiminnan etujen, mukaan lukien todisteiden säilyttämisen, turvaamiseksi. Siltä osin kuin tämä on tarpeen kumppanin ja/tai RENTEO:n velvoitteiden täyttämiseksi, RENTEO voi lähettää käyttäjän henkilötiedot kumppanille, jonka kanssa varaus on tehty.
Kumppani sitoutuu olemaan käyttämättä hänelle lähetettyjä käyttäjien henkilötietoja muihin kuin vuokrapalvelun suorittamiseen liittyviin tarkoituksiin. Erityisesti näiden henkilötietojen käyttö markkinointi- ja kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET – LUOTTAMUKTELLISUUS

9.1 Ellei toisin ole sovittu, RENTEO:n tuottamat, toimittamat tai lähettämät tutkimukset, projektit, luonnokset, mallit ja asiakirjat säilyvät aina sen omaisuutena. RENTEO säilyttää luovutustensa tekijänoikeudet, joita ei saa käyttää, kuvata, esittää, viestiä, sovittaa tai kääntää ilman sen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kumppanille myönnetään lupa käyttää RENTEO:n immateriaalioikeuksia tämän sopimuksen toteuttamiseksi, ja erityisesti hänen on noudatettava RENTEO:n toimittamia graafisia määrityksiä käyttäen sen brändiä esimerkiksi esitteissä, tuulilasin tarratarrana tai muissa kaupallisissa asiakirjoissa.
Liikesuhteen päätyttyä Kumppani sitoutuu olemaan enää käyttämättä mitään RENTEO:n immateriaalioikeuksilla suojattua omaisuutta.

9.2 Kaikki tuotanto- tai liiketoimintaprosessit tai -salaisuudet sekä kaikki tiedot suoraan tai epäsuorasti osapuolten liiketoimintaan liittyvät, toiselle osapuolelle tämän sopimuksen neuvottelemista ja toteuttamista varten toimitetut tai tällaisen tilaisuuden yhteydessä tietoon tullut, kuten erityissäännökset, taloudelliset, liiketoiminnalliset tai tekniset tiedot, know-how, raportit tai muut muodot suoraan liittyvät tiedot, ovat kumpaisenkin osapuolen toimesta sekä tämän suhteen voimassa ollessa että sen päättymisen jälkeen tiukasti luottamuksellisia. Osapuolet sitoutuvat välttämään näiden tietojen paljastamisen millään tavalla ja mistä tahansa syystä ja olemaan käyttämättä niitä muihin kuin tässä sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin. Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tämän määräyksen perusteella johtuvia velvoitteita noudatetaan kaikkien henkilöstön, edustajien, työntekijöiden, edustajien ja kumppaneiden toimesta.

9.3 Kumppani tunnustaa, että RENTEO:lla on oikeus käyttää Kumppanin yritysnimeä tai muita Kumppanin erottavia merkintöjä mainosasiakirjoissaan tai ilmoittaa niistä kolmansille osapuolille sekä palvelujen suorittamisen aikana että sen jälkeen edistääkseen liiketoimintaansa.

10. KUMPPANUUDEN PÄÄTTYMINEN – REKISTERÖINTIÄ POISTAMINEN

Kumppani voi poistaa tai peruuttaa tilauksensa Sovelluksesta milloin tahansa mistä tahansa syystä. Hän sitoutuu kuitenkin ilmoittamaan tästä välittömästi RENTEOLLE ja täyttämään jo varatut vuokraukset, ellei osapuolten välillä ole nimenomaisesti sovittu toisin.
Mikäli Kumppani laiminlyö velvoitteensa, RENTEO voi poistaa Kumppanin tilin välittömästi tai sen jälkeen, kun jo varatut vuokraukset on täytetty, riippuen kyseessä olevan laiminlyönnin vakavuudesta.
Kaikissa tapauksissa RENTEO voi deaktivoida Sovelluksen ilman ennakkoilmoitusta tai muodollisuuksia ja ilman korvausta käyttäjälle: 1) tuomioistuimen määräyksestä, 2) ylivoimaisen esteen tapauksessa, 3) yleisten käyttöehtojen laiminlyönnin yhteydessä, 4) väärinkäytön tai petoksen tapauksessa Sovelluksen käytössä hänen tai hänen puolestaan toimivan kolmannen osapuolen toimesta.

11. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ – SOPIMUKSEN KIELI – TOIMIVALTA

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan sovinnollisesti kaikki mahdolliset erimielisyydet, jotka voivat syntyä sopimuksen tulkinnasta tai täytäntöönpanosta, 15 päivän kuluessa siitä, kun kyseinen erimielisyys on ilmennyt.
Mikäli sovinnollista ratkaisua ei saavuteta, kaikki näitä ehtoja koskevat erimielisyydet tai oikeudenkäynnit käsitellään yksinomaan COUTANCESin kauppaoikeudessa, mukaan lukien lyhytmenettelyt, kolmansien osapuolten tai useiden vastaajien aloitteesta, paitsi kilpailunrajoituksiin liittyvät yksinomaiset toimivalta-asiat tai immateriaalioikeudet.
Käyttäjä-kuluttajaa informoidaan siitä, että mahdollisten erimielisyyksien yhteydessä hänellä on mahdollisuus käyttää kuluttajien sovittelumenettelyä (procédure de médiation conventionnelle) tai muita vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä. Mikäli sovinnollista ratkaisua ei löydy 15 päivän aikana, osapuolilla on jälleen vapaus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka on toimivaltainen asiassa.

12. YHTEYSTIEDOT

Kaikkiin kysymyksiin tai valituksiin, jotka liittyvät Sovellukseen, kumppanuusehtoihin jne., Kumppani voi ottaa yhteyttä RENTEOon seuraavilla yhteystiedoilla: infos@renteo.eu
Postitse:
Renteo
ZA du Maudon
50300 Ponts
RANSKA

Alkaen
{devise_sigle}
Tutki Tili 0 Kori Kieli